Arbeidsrett

Kontaktpersoner: Thore Opshaug, Mats Opshaug

 

Våre advokater har lang og god erfaring innen arbeidsrettens område. Dette gjelder både for arbeidsrettens individuelle del i tillegg dens kollektive del.

 

Arbeidsretten er et sammensatt rettsområde hvor også andre rettsdisipliner som blant annet kontraktsrett eller EØS-rett kan ha betydning. I mange tilfeller vil ikke arbeidsavtalen alene være tilstrekkelig for å klargjøre arbeidstaker og arbeidsgivers respektive rettigheter og forpliktelser. Et særlig praktisk tilfelle gjelder for tariffavtaler og for interne arbeidsinstrukser. Arbeidsmiljøloven utfylles dessuten av flere andre relevante lovbestemmelser. Dette gjelder blant annet for ferieloven, arbeidstvistloven og folketrygdloven.

 

Alle arbeidsforhold må håndteres individuelt for å analysere seg frem til den mest hensiktsmessige tilnærmingen i den konkrete sak. Denne vurderingen kan ofte være svært sammensatt og kompleks. I den anledning kan det være gunstig å la seg bistå av advokat.

 

Våre advokater vil i den anledning kunne tilby bistand og ekspertise både for arbeidsgivere, arbeidstakere og for organisasjoner innenfor arbeidslivet. Vi bistår både med rådgivning og tvistehåndtering innenfor ethvert trinn i den aktuelle sak. Samtidig bistår vi naturligvis ved utarbeidelse av arbeidsavtaler, opphørsdokumenter eller tariffavtaler m.m.

 

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en nærmere samtale.