Mekling

Kontaktpersoner: Grete Opshaug


Advokat Grete Opshaug er ved siden av familievernkontoret offentlig godkjent som mekler etter barneloven og ekteskapsloven. Hun er også godkjent som advokatmekler.