Fast eiendom

Kontaktpersoner: Thore Opshaug, Mats Opshaug


Fast eiendom omfatter både grunn og bygning.

 

De som har rettigheter knyttet til fast eiendom vil være eierne, men også de som har bruksrett, rett til tomtefeste og leietakere. Dette kan være private, bedrifter, foreninger eller det offentlige.

 

Det er mange forskjellige problemstillinger angående fast eiendom.

  • Naboer kan bli uenige om grenselinja eller når nye bygg settes opp.
  • Seksjonseiere kan bli uenige seg i mellom og det samme gjelder utleier og leietaker.
  • Ved bygging av ny bygning er det ikke sjelden at det oppstår uenighet mellom byggherre og entreprenør. Når håndtverkere gjør
  • utbedringsarbeid eller endringer i en bygning, oppstår det ofte konflikter.
  • Også i forhold til det offentlige oppstår det ofte problem. Det kan f.eks være kommunen som nekter en å sette opp ny garasje.
  • Ofte oppdager en kjøper mangler etter at han har overtatt en eiendom. Og det er ikke uvanlig at kjøper eller selger ikke er fornøyd med det arbeid som megleren har gjort.

 

Andre problemstillinger kan f.eks være rett til odelsløsning, hevdspørsmål, ekspropriasjon, og jordskifte.

 

I mange av de nevnte tilfellene ville det vært en fordel med kontrakt på forhånd. Vi bistår ved utarbeidelse av kontrakter der det er nødvendig.

 

Ofte vil klientenes forsikring delvis dekke omkostninger til advokathjelp i slike tilfeller. Dette undersøker vi alltid på vegne av klienten.

 

Advokatene på vårt kontor har solide kunnskaper på nevnte områder.