Strafferett

Kontaktpersoner: Thore Opshaug, Mats Opshaug


Våre advokater har erfaring med ulike typer straffesaker, både som forsvarere og bistandsadvokater. Dette inn bærer rådgivning og juridisk bistand i forbindelse med anmeldelser, på etterforskningsstadiet og inntil saken er ferdig behandlet i siste instans. 

 

Vi har bred prosedyreerfaring innenfor strafferett. Som tiltalt i en straffesak har man normalt krav på at utgiftene til forsvarer dekkes av det offentlige. Også som fornærmet har man ofte krav på at det offentlige betaler kostnadene til advokat (bistandsadvokat). Se under rettsområdet bistandsadvokat.