Bygg og Entreprise

Kontaktpersoner: Thore Opshaug, Mats Opshaug


Våre advokater har god faglig og praktisk erfaring innenfor entrepriserett. Dette gjelder blant annet for rådgivning ved utarbeidelse av entreprisekontrakter. Ofte er det slik at entrepriseoppdrag blir utlyst på anbud. Våre advokater vil i den anledning kunne bistå i anbudsprosessen og ved utformingen av kontraktene for å sikre at klientens interessert blir ivaretatt ved utøvelsen av prosjektene.

 

Vi bistår også med rådgivning i forbindelse med utøvelse av det enkelte entrepriseoppdrag. Ofte vil det være en vesentlig fordel for både byggherre og entreprenører dersom advokat blir kontaktet før tvist oppstår. En slik fremgangsmåte kan både være kostnadsbesparende og i tillegg sørge for at partene kan opprette et profesjonelt forhold til hverandre for fremtidige prosjekter.

 

Dessverre er det slik at det av og til kan oppstå tvist mellom partene i entrepriseforhold. I slike tilfeller vil våre advokater bistå både med rådgivning og/eller tvisteløsning.

 

Vår kompetanse gjelder alle former for entreprise, herunder både totalentreprise og underentreprise.