Arv, familie og skifterett

Kontaktpersoner: Grete Opshaug, Mats Opshaug
 

Vi bidrar med alminnelige råd om arv. Mange ønsker å opprette testament. Det kan skyldes flere ekteskap/samboerforhold og barnekull, spesielle formueposter og annet. Vi bistår med opprettelse av testament tilpasset den enkeltes klients behov.

Gjenlevende ektefelle og samboer kan i en rekke tilfeller velge å sitte i uskiftet bo ved førsteavdødes død. Vi bidrar med rådgivning i forbindelse med etablering av uskifte. Mens uskifte består, kan det være aktuelt å dele ut gave. Det er viktig at dette blir gjort riktig slik at det ikke oppstår problemer i ettertid. 

Det kan være av betydning å få en kontrollert overføring av verdiene fra en generasjon til den neste. Dette kan ha en stor økonomisk betydning. Vi bistår med rådgivning og gjennomføring av et slikt generasjonsskifte.

Vi bistår også ved dødsboskifter. Også der det oppstår konflikter om arverettslige spørsmål bistår vi med nødvendig juridisk kompetanse.


Ekteskap
Vi bistår ved utarbeidelse av avtaler om formuesordninger/ektepakter knyttet til bestemmelser om felleseie, skjevdeling og særeie.

Ved skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Noen skifteoppgjør er enkle, og noen kan være svært kompliserte. Vi bistår ved private skifteoppgjør.


Samboers rettsforhold
Samboers rettsforhold er ikke lovregulert på samme måte som ekteskap. Vi bistår med å skrive samboerkontrakter og testamenter. Med slike dokumenter vil man unngå konflikter ved opphør av samboerforhold i live eller ved død. Vi bistår med økonomisk oppgjør etter oppløsning av samboerforhold. Der konflikter oppstår vil vi kunne bistå med hjelp.


Foreldreansvar, fast bosted og samvær
Ved samlivsbrudd oppstår det ofte spørsmål og konflikter knyttet til foreldreansvar, fast bosted (barnefordelingssaker) og samvær for barna. Våre advokater har lang erfaring og har spesialisert seg på dette saksområdet.

Foreldreansvar innbærer rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold (bl. ved valg av religion, navnevalg, vergemål m.v.).

Fast bosted for barna skal avgjøres ut fra barnets beste. Her er det mange momenter som får betydning for en avtale eller en rettsavgjørelse. Noen foreldre velger en delt bostedsløsning for barna dvs. at barna bor like mye hos hver av foreldrene etter et samlivsbrudd, mens andre foreldre ønsker at barnet skal bo fast hos en av foreldrene og at den andre av foreldrene skal ha samvær.

Samvær med begge foreldre er en rettighet for barnet. Foreldre har stor frihet til å utforme en avtale som passer akkurat for deres familie.  

Vi har også bred erfaring med barnebortføringssaker.