Pengekrav

Kontaktpersoner: Mats Opshaug


Inndrivelse av pengekrav
Våre advokater tilbyr bistand til både kreditorer så vel som debitorer i forbindelse med inndrivelse av pengekrav. Våre tjenester kan anvendes både på næringsmarkedet som for privatmarkedet.

 

For kreditorer bistår vi med forfølgning av både ubestridte og bestridte krav. Basert på sakens art og omfang vil våre advokater alltid søke den beste løsningen for den konkrete sak. Dette innebærer blant annet sikring av pengekrav, ordinær tvangs- og gjeldsinndrivelse, gjeldsforhandling. Vår advokater tilbyr også rådgivning til finansieringsinstitusjoner i forbindelse med etablering av låneavtaler.

 

For debitorer søker vi alltid å oppnå et tilfredsstillende resultat basert på sakens faktiske og rettslige sider. Våre advokater har god erfaring innenfor blant annet forhandlinger med finansinstitusjoner i tillegg til refinansiering av eksisterende forpliktelser.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

 

Pant og kausjon
Våre advokater tilbyr konkret rådgivning for privatpersoner ved etablering av sikkerhet i form av pant og kausjon. for de aller fleste som kjøper noe av større verdi slik som bolig og bil vil det som oftest være snakk om å pantsette eller kausjonere for hele eller deler av lånesummen. Et annet praktisk eksempel gjelder for foreldre som stiller sikkerhet til fordel for sine barn ved førstegangsetablering i boligmarkedet.

 

Våre advokater vil i den anledning bistå med risikovurdering for hva sikkerhetsstillelsen innebærer i det konkrete tilfelle. I tillegg kan det ofte oppstå problemer med finansieringsinstitusjon i forbindelse med pantstillelse eller kausjon. Vi kan i slike tilfeller bidra til konkrete løsninger ovenfor finansieringsinstitusjon.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

 

Gjeldsforhandling
Ofte kan gjeldsforhandling være en ideell mulighet for både kreditor og debitor for å komme til enighet om utfordrende gjeldssituasjoner. Våre advokater har meget god praktisk kunnskap og erfaring innenfor de materielle og prosessuelle problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med gjeldsforhandling.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.